Υλικά πυρασφάλειας- αναλώσιμα

Υλικά πυρασφάλειας- αναλώσιμα
Ποσότητα:

Διιάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σε συστήμματα πυρόσβεσης ή πυροπροστασίας:

Πυροσβεστική φωλιά μισής ίντσας διαστάσεων 0,40μ Χ 0,40 Χ 0,135μ με λάστιχο νερού 20μ. και ακροσωλήνιο

Κράνος προστατευτικό

Sprinkler κλειστό 141 βαθμούς Κελσίου

Sprinkler ανοιχτό

Μπουτόν χειροκίνητου συναγερμού

Σειρήνα χειροκίνητου συναγερμού