Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης ABC 40%

Ποσότητα:

Κατηγορία πυροσβεστήρα με σκόνη που χρησιμοποιείται για κατάσβεση πυρκαγιών τύπου A(στερεά), B(υγρά) και C(αέρια). Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ανάλογα το βάρος της σκόνης που περιλαμβάνεται εσωτερικά στον πυροσβεστήρα:

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ABC 40%  1kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ABC 40%  2kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ABC 40%  3kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ABC 40%  6kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως αυτόματος οροφής ABC 40%  1kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως αυτόματος οροφής ABC 40%  3kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως αυτόματος οροφής ABC 40%  12kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως αυτόματος οροφής ABC 40%  12kg (συστήμματος τοπικής εφαρμογής)