Εφαρμογές απεντομώσεων σε κοινόχρηστους χώρους-διαμερίσματα

Εφαρμογές απεντομώσεων σε κοινόχρηστους χώρους-διαμερίσματα
Ποσότητα:

Για την πληρέστερη προστασία πολυκατοικιών και οικιών από έντομα και τρωκτικά συστήνουμε την εφαρμογή γενικής απεντόμωσης και μυοκτονίας των κοινοχρήστων χώρων δύο φορές ετησίως.
Απεντόμωση:
Σε χώρους κατοικιών η καταπολέμηση των ερπόντων εντόμων και ιδίως των κατσαρίδων που αποτελούν το συχνότερο πρόβλημα επιτυγχάνεται με:

Υπολλειματικούς Ψεκασμούς: Εφαρμόζονται σε σημεία που αποτελούν πιθανές εστίες των εντόμων όπως φρεάτια, αποχετεύσεις, υπόγειοι χώροι και αποθήκες, γκαράζ, κλιμακοστάσια, λεβητοστάσια και φρεάτια ανελκυστήρων.
Τοποθέτηση δολωματικού Τζελ: Συνίσταται η εφαρμογή του ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονης προσβολής από γερμανική κατσαρίδα  αν και καταπολεμά όλα τα είδη κατσαρίδων.
Τοποθέτηση κατσαριδοπαγίδων: Σε χώρους ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων (όπως χώροι παρασκευής και φύλαξης τροφίμων) τοποθετούνται ειδικές φερομονικές παγίδες για την ανίχνευση ύπαρξης πληθυσμού κατσαρίδων.


Μυοκτονία:
Η καταπολέμηση τρωκτικών σε χώρους κατοικίας περιλαμβάνει την:

Τοποθέτηση ποντικοφάρμακου σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης όπως λεβητοστάσια, κλειδωμένες αποθήκες κλπ.
Τοποθέτηση ποντικοφάρμακου μέσα σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους οικιών, όπως ο ακάλυπτος, οι χώροι γκαράζ, τα μπαλκόνια και γενικότερα ο περιβάλλων χώρος.
Σε εσωτερικούς χώρους οικιών συνίσταται μόνο η τοποθέτηση ανιχνευτικού υλικού για παρουσία τρωκτικών μέσα σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας και η εγκατάσταση παγίδων πολλαπλής σύλληψης, σαν ασφαλή μέσα καταπολέμησης τρωκτικών.
 

Τρόποι συνεργασίας με πολυκατοικες:
Εφάπαξ εφαρμογή
Συμβόλαια ετήσια συντήρησης απεντόμωσης – μυοκτονίας:
Περιλαμβάνουν δύο εφαρμογές το έτος. Για ό,τι πρόβλημα προκύψει ενδιαμέσως, οι εφαρμογές δεν χρεώνονται.

Συμβόλαια πολλαπλών παροχών:
Αποτελεί την πιο πλήρη και αποτελεσματική λύση για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών.
Οι εργασίες συντήρησης οργανώνονται έτσι ώστε ο καθαρσμός των φωταγωγών και η συντήρηση του αποχετευτικού συστήματος προηγούνται της απεντόμωσης και μυοκτονίας. Έτσι επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα αφού τα φάρμακα εφαρμόζονται σε καθαρές επιφάνειες.
Περιλαμβάνονται δύο επαναλήψεις απεντόμωσης μυοκτονίας ανά έτος και επιπλέον συντήρηση  αποχετεύσεων, καθαρισμός φωταγωγών, σέρβις καλοριφέρ, αναγόμωση πυροσβεστήρα καυστήρα, καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να περιηγηθείτε στην αντίστοιχη σελίδα.