Λέβητες - Καυστήρες

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με πιστοποιημένους τεχνίτες, οποιαδήποτε υπηρεσία αφορά το σύστημα της θέρμανσης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

Τοποθέτηση/Εγκατάσταση λέβητα-καυστήρα

Συντήρηση/Επισκευή λέβητα-καυστήρα

Εγκατάσταση επιτοίχιου λέβητα-καυστήρα (ατομικός)

Αναλώσιμα υλικά  (χρονοδιακόπτες, θερμοστάτες, φιλτρα, μπεκ ,καμινάδες)

Έλεγχος στεγανότητας δικτύου Φυσικού Αερίου

Η εταιρεία μας εκδίδει παρέχει πιστοποιητικά και εγγυήσεις για την ποιότητα των προϊόντων και της εργασίας που παρέχει στους ενδιαφερόμενους πελάτες, όπως αυτά ορίζονται από τον Νόμο.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: