Απολύμανση Covid-19

Η Απολύμανση για Κορονοϊό είναι μια διαδικασία που εμποδίζει την εξάπλωση του κορονοϊού. Σύμφωνα με τους επιστήμονες ο κορονοϊός είναι πολύ ανθεκτικός και επικίνδυνος ειδικά για τους διαβητικούς και τους ηλικιωμένους. Η Απολύμανση για Κορονοϊό γίνεται σε ένα χώρο είτε προληπτικά είτε εάν υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα.  

 Πόσο χρόνο μια επιφάνεια παραμένει απολυμασμένη; 

Μόνο όσο χρόνο η επιφάνεια παραμένει υγρή και δεν μολύνετε πάλι.  

Πόσο συχνά πρέπει να απολυμαίνεται ένας χώρος που υποδέχεται καθημερινά άτομα; 
Μετά από σωστή εφαρμογή απολύμανσης, ο χώρος θα είναι απαλλαγμένος από τα μικρόβια. Εάν όμως μπει στον χώρο κάποιος φορέας του ιού μπορεί να μολύνει ξανά τον χώρο, γεγονός που ισχύει για κάθε μορφή απολύμανσης. 

Ένας χώρος αρκεί να έχει απολυμανθεί για να είναι ασφαλής; 
Δυστυχώς όχι, απαιτούνται συνδυαστικά μέτρα για να περιοριστεί ή πιθανότητα μετάδοσης του ιού, δηλαδή επαρκής φυσικός αερισμός, σχολαστικός καθαρισμός, απολύμανση. 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.