Λοιπές υπηρεσίες

Η εταιρείας μας εκτός των άλλων μπορεί να αναλάβει:

Τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων με συνεργείο καθαρισμού

Διάφορες υδραυλικές εργασίες , αλλαγή σωληνώσεων θέρμανσης, αποχέτευσης κτλ ακόμα και με χρήση αναβατωρίου

Διάφορες εργασίες μόνωσης κτλ

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.