Λοιπές υπηρεσίες

Η εταιρείας μας εκτός των άλλων μπορεί να αναλάβει:

Διάφορες υδραυλικές εργασίες , αλλαγή σωληνώσεων θέρμανσης, αποχέτευσης κτλ ακόμα και με χρήση αναβατωρίου

Διάφορες εργασίες μόνωσης κτλ

 

 

 

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και την φύλαξη των χαλιών σας, με την εγγύηση της   Ανατόλια

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.